Bezwaar Rozendijk niet gehonoreerd

Rozendijk fietspaden

Het bezwaar van de Fietsersbond Texel tegen het opheffen van de schitterend gelegen fietspaden langs de Rozendijk is niet gehonoreerd: de fietspaden zullen dus verdwijnen, een duidelijk verlies.

Het gaat om het eenrichtingsfietspad langs de Rozendijk vanaf de Bakkenweg-Westerslag en het fietspad vanaf de kruising met de Jan Ayeslag. Beide kronkelen prachtig tussen de bomen, en voegen zich naar de heuvels van de duinrand.

Het bestaan van die fietspaden draagt ook bij aan de veiligheid voor de fietser: fietsers apart is altijd veiliger dan fietser gemengd met autoverkeer, en waar het fietspad zich mengt met de Rozendijk gebeurt dat op een overzichtelijk recht stuk.

Bij het opheffen van de fietspaden gebeurt die menging nu op twee drukke en onoverzichtelijke kruisingen, namelijk bij de Bakkenweg-Westerslag en Rommelpot-Jan Ayeslag.

Dit was ook de kern van het betoog van de Fietsersbond voor de bezwarencommissie, maar het mocht niet baten. De commissie neemt de argumentatie van de gemeente over dat fietsers op de weg tussen Jan Ayeslag en Bakkenweg eenduidig is en daarom voor iedereen overzichtelijk.

Tik op de vinger

De bezwaarcommissie geeft de gemeente wel een tik op de vinger over de nieuw aan te leggen kasseienstrook middenin de weg op de Rozendijk. Laat die achterwege, kom met wegversmalling of visuele maatregelen om de snelheid te beperken, aldus de commissie. Formeel gaat de bezwaarcommissie daar niet over, dus het is alleen een advies. Wat de gemeente ermee gaat doen is niet bekend.

Verder moet de gemeente de argumentatie om de fietspaden op te heffen beter onderbouwen, maar dat heeft verder geen consequenties.

Gelegenheidsargument

Centraal in de argumentatie van de gemeente is het creëren van een eenduidige situatie op de Rozendijk, en de bezwaarcommissie noemt dat een redelijk argument. Voor de Fietsersbond is het een typisch voorbeeld van gelegenheidsargumentatie.  Want op beide genoemde kruisingen gaan we nu van een nieuw, vrij liggend fietspad naar een weg gemengd met auto’s, dus hoezo eenduidig.

En neem het stuk Randweg tussen de Californiëweg en de Ploeglanderweg: fietsers moeten daar vanaf een vrij liggend fietspad mengen met tweerichtings autoverkeer. Is dat dan wel eenduidig? Bij de Fietsersbond zijn al meerdere klachten binnengekomen over de gevaarlijke situaties die daar ontstaan.

Een ander argument van de gemeente was: de fietspaden zijn niet breed genoeg. Maar met 1,6 m voor het éénrichtingsfietspad en 2,5 m voor het tweerichtingsfietspad is niks mis. En ook hier is sprake van een gelegenheidsargument.

Want op heel Texel ligt er 12.5 km aan tweerichtingsfietspaden die 2.5 m breed zijn:

Fietspad over de Waal en Burgerdijk

Fietspad tussen de Pontweg en de Waal en Burgerdijk

Fietspad Burgerdijk tot Waalderweg

Fietspad de Limietweg

Boerenfietspad Tienhoven

Gaat de gemeente die nu ook allemaal opheffen?

Categorieën