De Rozendijk, wat wordt het?

rozendijk vanaf bakkenweg

Onrust herinrichting Rozendijk 

Rondom de herinrichting van de Rozendijk is de nodige onrust ontstaan. Bewoners en de Fietsersbond hebben nu zelf voorstellen gedaan voor de herinrichting van de Rozendijk tussen de Bakkenweg en de Jan Ayeslag.

De gemeente heeft besloten om en deel van de Rozendijk te verbreden van 4m naar 5m. Dit tegen de wens van de bewoners en de Fietsersbond. Het voorstel van de Fietsersbond om de Rozendijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. aanwonenden werd door de gemeente afgewezen.

De bewoners en de Fietsersbond willen geen verbreding van de weg: dat nodigt alleen maar uit tot sneller rijden en trekt meer autoverkeer aan. Nu al blijkt dat op de plaatsen waar de Rozendijk 5 m breed is, veel harder wordt gereden dan op het 4m brede gedeelte, aldus de bewoners die dagelijks waarnemen hoe auto’s zich op de Rozendijk gedragen. De bewoners stellen daarom voor de gehele Rozendijk op 4m breed te brengen, en als dat niet mogelijk zou zijn, de breedte te laten zoals dat nu is.

De gemeente denkt dat het harder rijden – resultaat van het verbreden van de weg – is op te lossen door het aanbrengen van een verhoging in het midden van de weg, zoals ook bij de Randweg is gedaan. De bewoners en Fietsersbond vinden het zeer onlogisch eerst een weg te verbreden en vervolgens maatregelen te nemen om de snelheid omlaag te brengen. Bovendien is een verhoogde strook met stenen niet fietsvriendelijk.

Het College heeft op 15 feb 2023 een Raadsinformatiebrief (RIB) naar de Gemeenteraad gestuurd waarin de plannen voor de Rozendijk worden toegelicht en de reacties van de bewoners en Fietsersbond zijn verwoord. In de RIB zijn naar de mening van de Fietsersbond een aantal zaken onjuist weergegeven; de Fietsersbond heeft die in zijn brief naar het College en de Gemeenteraad recht gezet. In deze brief is ook een alternatief voor de Rozendijk gepresenteerd dat voor fietsers veiliger is dan het door de gemeente voorgestelde plan.

De Fietsersbond en bewoners verwachten dat de Gemeenteraad deze brief op de agenda zal zetten, zodat de plannen voor de Rozendijk in de gemeenteraad worden besproken.

In de bijlage staat de brief van de Fietsersbond naar het College en de Gemeenteraad. Uiteraard heeft de Fietsersbond deze brief ook naar de bewoners van de Rozendijk gestuurd.

pdf ⋅ 377 KB

Notitie Fietsersbond Rozendijk aan college en gemeenteraad

Download

Categorieën