De Rozendijk

rozendijk

Maak van de Rozendijk een “fietspad”

De fietspaden langs de Rozendijk tussen de Bakkenweg en Jan Ayeslag verdwijnen. Nu de fietsers op de weg moeten zegt de Fietsersbond: maak dit gedeelte Rozendijk autovrij.

De gemeente Texel heeft van Staatsbosbeheer de fietspaden langs de duinenrij overgenomen, en die worden flink onder handen genomen, waaronder het stuk van de Rozendijk tussen de Bakkenweg en Jan Ayeslag. Het is een van de meest karakteristieke routes langs het Texelse bosgebied, een laan met prachtige bomen.

De gemeente wil het vrij liggende éénrichtings fietspad langs de Rozendijk tussen de Bakkenweg en de Fazantenlaan weghalen: het is erg smal, en verbreding zou tot gevolg hebben dat er heel veel bomen moeten verdwijnen, en dat wil niemand. Vandaar het voorstel van de gemeente om fietsers voortaan over de weg te laten rijden.

Voor dat weghalen van het fietspad heeft de Fietsersbond Texel begrip, maar dat geldt niet voor de oorspronkelijke plannen die de gemeente had met de weg. Die wilde daar het fietsverkeer mengen met autoverkeer. Op het stuk tussen Bakkenweg en Fonteinsweg met autoverkeer in twee richtingen, en het stuk tussen Fonteinsweg en Jan Ayeslag met éénrichtingsverkeer. De weg moest daarvoor worden verbreed tot 6 respectievelijk 5 meter.

‘Zo’n verbrede weg trekt alleen maar meer autoverkeer aan, nodigt uit tot een hogere snelheid en is voor fietsers helemaal niet veilig’, zegt Harry de Porto van de Fietsersbond. Bovendien leidt verbreding van die weg tot massale kap van bomen, waardoor het idyllische karakter van dit stuk Texels Bos verloren gaat. Dat was ook de reden waarom aanwonenden niks zagen in de plannen van de gemeente.

Geen kap van bomen

De Fietsersbond presenteerde tijdens een vergadering van bewoners met de gemeente een alternatief: maak de Rozendijk tussen Bakkenweg en Jan Ayeslag autovrij, met een uitzondering voor bestemmingsverkeer en de hulpdiensten. Fietsers hebben dan een prachtige fietsroute, de weg blijft zoals die is, aan de idyllische uitstraling hoeft niets te veranderen, en de bewoners kunnen nog steeds met de auto.

Tijdens een overleg met de gemeente sprak een (kleine) meerderheid van de bewoners zich uit voor het autovrije alternatief van de Fietsersbond. Afgesproken werd dat de gemeente met nieuwe voorstellen komt en die voorlegt aan bewoners en de Fietsersbond.

Naar aanleiding van een motie van CDA-raadslid Veronne Koot (CDA) om geen bomen langs de Rozendijk te kappen herhaalde verantwoordelijk wethouder Cees Hooijschuur (Texels Belang) die toezegging tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 december.

De Fietsersbond had voorafgaand aan die raadsvergadering het pleidooi voor de autovrije weg verder onderbouwd: dit stuk van de Rozendijk is geen doorgaande verbindingsweg voor auto’s, daarvoor dient de nabijgelegen Westerweg. Er zijn voor auto’s ook geen parkeerplaatsen. Bovendien worden de kruisingen voor gemotoriseerd verkeer van en naar de Jan Ayeslag en Westerslag eenvoudiger.
Als dit gedeelte Rozendijk autovrij wordt, dan ontstaat er een vrijliggende fietsroute van Den Hoorn naar De Cocksdorp.

pdf ⋅ 242 KB

Brief aan raadsleden “Rozendijk”

Download

Categorieën