Behoud de fietspaden langs de Rozendijk

nieuwsbrief 15-5-23

De fietsersbond afdeling Texel heeft formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit de fietspaden langs de Rozendijk tussen de Bakkenweg en de Jan Ayeslag te verwijderen. Dat komt de fietsveiligheid niet ten goede, en betekent verlies van een uniek en karakteristieke fietsroute.

Waarom de fietspaden weg moeten blijft voor de Fietsersbond een raadsel. Het klopt dat ze slecht zijn onderhouden, maar dan is de oplossing simpel: pleeg dat onderhoud alsnog. Eerder beweerde de gemeente dat de fietspaden te smal waren, maar dat klopt niet. Op het stuk tussen de Bakkenweg en de Fonteinsweg is het pad 1,6 m breed, en dat is voor éénrichting fietsverkeer ruim voldoende. En het stuk halverwege de Rozendijk naar de Jan Ayeslag is 2,5 m breed, voldoende voor tweerichting fietsverkeer.

Voor fietsers zijn beide paden prachtig. Tussen de Bakkenweg en de Fonteinsweg licht heuvelend op de rand van het duin, naar de Jan Ayeslag slingerend door bos. Zonde om dat weg te doen.

Ook uit oogpunt van fietsveiligheid moeten de fietspaden blijven. Bij de Bakkenweg worden fietsers van het oosten anders gedwongen om bij de drukke kruising met de Westerslag de weg op te gaan en zich te mengen met autoverkeer dat van drie kanten komt. Doorrijden op het fietspad, met voorrang op de Westerslag, is een stuk veiliger.

Dat geldt eens te meer bij de kruising Jan Ayeslag-Rommelpot. Fietsers vanaf de Rommelpot moeten daar de weg oversteken. Doen ze dat naar het fietspad, waarbij de fietsoversteek voorrang heeft, dan is dat een stuk veiliger dan wanneer fietsers zich moeten mengen met het autoverkeer vanaf de Rommelpot en de Jan Ayeslag.

De Fietsersbond heeft over de Rozendijk verschillende acties ondernomen. Er is bezwaar gemaakt tegen de verkeersbesluiten die de fietspaden opheffen, en er zijn brieven gestuurd naar de gemeenteraad met onze argumenten voor behoud van de fietspaden en voorrang voor de fietsers die de Jan Ayeslag moeten oversteken. We hebben ons ook gewend tot de provincie Noord-Holland waar de gemeente om subsidie heeft gevraagd om de Rozendijk zogeheten fietsvriendelijk in te richten. Die gemeentelijke ballon hebben we bij de provincie duidelijk doorgeprikt.

De Rozendijk is nog niet op de schop, zo lang we kunnen blijven we voor onze aanpak pleiten, en dat doen we steeds in nauwe samenspraak met de bewoners van de Rozendijk.

Categorieën