Toch vrijliggend fietspad langs deel Randweg

nieuwsbrief dubbel

Langs de Randweg tussen de Ploeglanderweg en het Paggapaadje komt toch een breder vrijliggend fietspad. Dat is mede te danken aan het indringende pleidooi van de Fietsersbond afdeling Texel.

De gemeente Texel is druk bezig om de fietsroute langs de duinrand te vernieuwen. Uitgangspunt daarbij is paden van 3m breed en uitgevoerd in beton.

Die verbreding is echter niet zo maar mogelijk. De duinrand is Natura 2000-gebied. Ruimte ervan afsnoepen voor beton vereist nogal wat procedures waar de gemeente Texel niet aan wil. Om die reden is bij de vernieuwingsoperatie het vrijliggende fietspad langs de Randweg tussen de Californiëweg en de Ploeglanderweg opgeheven. Tot ongenoegen van de Fietsersbond delen fietsers en auto er nu de rijbaan, terwijl een vrijliggend fietspad voor de fietsers veel veiliger is.

De Fietsersbond blijft daarom pleiten voor vrijliggende fietspaden voor de rest van de vernieuwingsoperatie. Te meer omdat de fietsroute langs de duinrand een van de drukst bereden is.

In het deel van de Randweg tussen de Ploeglanderweg en het Paggapaadje heeft dat pleidooi nu wel effect. Wat daarbij hielp is dat Staatsbosbeheer het bosgebied aldaar wil vernatten. De sloot langs de Randweg verliest zijn functie en de gemeente heeft nu verzocht die sloot te mogen dempen. Door de Randweg daarheen op te schuiven ontstaat er ruimte om er toch een vrijliggend fietspad aan te leggen. Een goed plan, en een succesje voor de Fietsersbond.

Categorieën