Vergaderen Texel 2023

Texel is een onderafdeling van Fietsersbond afdeling Noordkop.
Deze afdeling is – behalve op Texel – werkzaam in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.
Deze pagina bevat informatie voor leden over het verenigingsjaar 2023.

Vergaderstukken staan lager

pdf ⋅ 670 KB

Wat is een (onder-)afdeling

Download

Aan- / afmelding afdelingsvergadering Texel

DD slash MM slash JJJJ
Naam(Vereist)
Vergaderdatum:(Vereist)
Ik wil me(Vereist)
Ik ben wel / niet lid(Vereist)
Geef bijvoorbeeld door als u een agendapunt heeft of typ "Geen"

pdf ⋅ 960 KB

Fietsersbond huishoudelijk reglement

Download

Klik eventueel op de + om de vergadering open te klappen.

Vergadering donderdag 11-12-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 16-11-2023
3. Fietspaaltjes prioriteit
4. Fietsoversteek Ootmarsum
5. l

Vergadering donderdag 16-11-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 12-10-2023
3. Rotonde Cocksdorp
4.Doorfietsroute Texel – Den Helder
5.Notitie Fietspadenbeleid Texel

Vergadering donderdag 12-10-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 07-09-2023
3. Rotonde Cocksdorp
4. Rotonde de Waal
5. Tureluursweg Brug(en)
6. Evaluatie Fietsbeleid (december 2023)

Vergadering donderdag 7-09-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 06-07-2023
3. Visie Boswegen 
4. Voorstel reparatie inrichting Kogerstraat

Vergadering donderdag 6-07-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 25-05-2023
3. Verweer gemeente Texel op bezwaar Rozendijk Fietsersbond
4. Scorekaart Gemeenten
5. Concept visiestuk Texel

Vergadering donderdag 25-05-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 3-04-2023
3. Paaltjes actie
4. Redoute oversteek fietsers
5. antwoorden vragenlijst Fietsbond onderafdeling Texel
6. Bezwaarschriften Rozendijk, Jan Ayeweg en Jan Ayeslag

Vergadering donderdag 3-04-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 23-02-2023
3. RaadsInformatieBrief Rozendijk (RIB)

Vergadering donderdag 23-02-2023

 • Locatie: Buytengors 11   Den Burg
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 5-1-2023
3. Reactie gemeente op n.a.v. opmerkingen over Emmalaan
4. Besprekingsverslag Rozendijk 3 feb 2023
5. Notitie Fietsersbond Rozendijk aan college en gemeenteraad
6. Notitie Paaltjes actie
7. Notitie Bospaden en wegen
8. Fietstoekomst versie 14-2-2023
9. Raads Informatie Brief Rozendijk
10. Agenda OVT vergadering 2-3-23
11. Notulen OVT vergadering 1-12-22

Vergadering donderdag 05-01-2023

 • Locatie: Hotel Lindeboom
 • Tijd: 20:00-22:00 uur
 • Graag aanmelden via bovenstaand formulier

1. Agenda
2. Verslag vergadering 24-11-2022
3. Paaltjes actie plattegronden