VVN

Veilig Verkeer Nederland werkt al 85 jaar aan verkeersveiligheid in Nederland. VVN zorgt ervoor dat mensen zich bewust zijn van het feit dat iedereen verkeersdeelnemer is en dat iedereen makkelijk een steentje kan bijdragen aan een veiliger verkeer.