Verkeer en mobiliteit Texel

De fiets in het mobiliteitsprogramma

In het Actieplan Mobiliteit 2015-2025 staan maatregelen om het vervoer en verkeer op Texel te verbeteren. De onderwerpen in het plan zijn:

  • duurzame mobiliteit
  • openbaar vervoer
  • bereikbaarheid
  • veilige wegen
  • fietspaden
  • parkeren

Hieronder het hoofdstuk “Fiets” en daaronder de hele visie:

pdf ⋅ 657 KB

De fiets in het Actieplan Molbiliteit 2016

Download

pdf ⋅ 1 MB

Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025

Download

Verkeerscirculatieplan

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan biedt een integraal maatregelenpakket dat moet voorzien in de verbetering van de verkeerscirculatie, verdeling van de parkeerdruk, stimuleren fietsgebruik en versterken leefbaarheid in Den Burg. Het plan biedt tevens richting aan toekomstige plannen.

pdf ⋅ 1 MB

Parkeer- en verkeerscirculatieplan Texel

Download

Beheerplan wegen

Het is van belang om de wegen en fietspaden in goede staat van onderhoud te brengen. Goed onderhoud van het bestaande areaal zorgt voor de instandhouding hiervan.

In het Beheerplan Wegen wordt een overzicht gegeven van de noodzakelijke vervangingen van wegen en de kosten voor de komende vijf jaren.

pdf ⋅ 2 MB

Beheerplan-Wegen-2024-2028

Download

Naionaal Toekomstbeeld Fiets

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets bevat een overzicht van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren.

Snel en veilig doorfietsen in het hele land. Met op handige plekken goede fietsenstallingen, waar je kunt overstappen op bus, trein, tram of auto. Zodat iedereen in Nederland op tijd en gemakkelijk met de fiets naar het werk of naar school kan en de fiets een aantrekkelijke optie is, naast de auto en het openbaar vervoer.

De gemeente Texel heeft een aantal plannen ingediend.

pdf ⋅ 304 KB

NTF-Texel-doorfietsroutes-en-parkeren

Download