Knelpunten in Texels fietsnetwerk

De Staart-05 klein

Knelpunten in Texels fietsnetwerk

Texel kent de nodige knelpunten in  zijn fietsnetwerk: gevaarlijke oversteken of fiets-auto-combinaties, het ontbreken van vrij liggende fietspaden en te hoge autosnelheden.

Fietsen doe je voor je plezier: omdat het goed voor je is, heerlijk in de buitenlucht of genieten van de omgeving. Maar dan moet het wel veilig zijn en daar schort het op ons eiland nogal eens aan. De Fietsersbond inventariseerde knelpunten in het Texelse fietsnetwerk.

Oversteken van autowegen

Er zijn nogal wat plekken waar fietsers autowegen moeten oversteken: dat is uitkijken geblazen, zeker als auto’s (te) hard rijden.

Het is nog het best geregeld op de pas vernieuwde Nieuwlanderweg en Postweg. Daar is tenminste een brede middelgeleider, zodat je je kunt concentreren op het oversteken van één rijbaan per keer. Wat ontbreekt zijn plateaus die de snelheid van het autoverkeer afremmen: om veilig over te steken is 50 km/u het maximum. Nu rijden auto’s bij de oversteken vaak veel harder.

Ronduit gevaarlijk is het oversteken van de 80 km/u Pontweg. Daar moet nodig iets aan gebeuren: verlaag de snelheid en zorg voor brede middengeleiders. 

Ontbreken vrij liggende fietspaden

Er zijn nogal wat druk bereden 60 km/u-wegen zonder vrij liggend fietspad. Uit oogpunt van veiligheid mag dat helemaal niet. Het gaat om de Hoofdweg, Stengweg, Amaliaweg en delen van de Laagwaalderweg en Vuurtorenweg. 

Erftoegangsweg als sluiproute

Texel heeft meer dan enig ander Waddeneiland vele erftoegangswegen: vaak smal, maximum snelheid 60 km/u, aantrekkelijk voor fietsers. Sommige van die wegen worden gebruikt als sluiproutes voor doorgaand verkeer, terwijl ze daar helemaal niet geschikt voor zijn. Voorbeelden zijn Mienterglop en de Staart . 

Speciale knelpunten

De Fietsersbond signaleert een aantal specifieke knelpunten:

De Randweg tussen Californiëweg en Ploeglanderweg: hier heeft de gemeente het vrijliggende fietspad opgeheven, en moeten fietsers op deze drukke route de weg delen met auto’s. De nieuwe weg is veel te breed en auto’s hebben bij de kruising met de Californiëweg voorrang, waardoor die veel te hard rijden en fietsers gaan inhalen.

De Kogerstraat in Den Burg wordt nu gebruikt als gebiedsontsluitingsweg, terwijl die daar helemaal niet geschikt voor is. Gevolg is dat auto’s fietsers van de weg afdrukken of over de stoep rijden.

Voor beide knelpunten biedt de Fietsersbond oplossingen.

Lees hier ons complete overzicht van fietsknelpunten op Texel.

Categorieën