Nieuw fietspad Tureluur

tureluur3 klein

 

De Schettersweid en Tureluur krijgen een nieuw fietspad dat zich prachtig voegt bij de vernatte natuur. Creativiteit heeft hier gewonnen van het botweg opheffen van dit geliefde fietspad.

Wie de tekening van het nieuw aan te leggen fietspad ziet kan alleen maar in superlatieven denken: het fietspad meandert langs en door nieuw aan te leggen waterpartijen en wordt verlegd om ruimte te bieden aan een te vernatten vlakte. En dan te bedenken dat er begin 2022 nog plannen lagen om dit fietspad op te heffen, terwijl het een populaire verbinding is vanaf de vakantieparken langs de Grensweg richting Botgrasweg en duinen. Als reden voor die opheffing werd aangevoerd: Staatsbosbeheer wil er de natuur vernatten en verbreding van het pad is in een natuurontwikkelingsgebied niet mogelijk.

De Fietsersbond zag er niks in, drong aan op het denken aan creatieve oplossingen, en zowaar, die zijn er ook gekomen. Lof dus aan de mensen van Staatsbosbeheer en de gemeente die dat voor elkaar hebben gekregen. Het fietspad wordt verbreed, er komt ook een wandelpad naast, en als gezegd, het voegt zich prachtig langs en door de te ontwikkelen natuur.

Na het zien van de eerste tekeningen had de Fietsersbond nog wel een tweetal wensen: geeft fietsers bij de kruising met de Ploeglanderweg voorrang; dat gaat ook gebeuren. En maak de bruggen/vlonders over de waterpartijen niet te smal. Op oorspronkelijke tekening moeten fiets- en wandelpad daar van samen 5,1 m naar 3,0 m, en dat is vragen om problemen. Op dit punt heeft de gemeente nog niet gereageerd.

Tot slot nog een andere les uit dit succesvolle plan: als je het zorgvuldig doet dan blijkt er in Natura2000-gebied toch meer te kunnen dan vaak op voorhand wordt beweerd.

Categorieën