Visie “Texel Fietseiland”

test logo

Fietsersbond Texel presenteert toekomstvisie

Vrij liggende fietspaden langs de strandslagen, op de belangrijkste routes voorrang voor de fiets en autoluwe dorpen en smalle wegen. Het zijn enkele grepen uit de Fietstoekomst Texel van de Fietsersbond.

Met de toekomstvisie geeft de Fietsersbond Texel zijn visitekaartje af: we willen dat Texel de fietsparel van de Waddeneilanden is. Je beleeft het eiland op zijn best op de fiets.

Om dat ideaalbeeld te verwezenlijken introduceert de Fietsersbond het Texelse fietsnetwerk met hoofdfietsroutes, routes met een hoge recreatieve waarde en aantrekkelijke fietsroutes.  Die indeling is maatgevend voor de kwaliteit van de fietspaden en de voorrangsregels.

  • de hoofdfietsroutes gaan vanaf de boot naar de belangrijkste verblijfscentra. Het zijn vrij liggende fietspaden, of waar dat niet anders kan, fietsstraten, met meestal voorrang voor de fiets.
  • de routes met hoge recreatieve waarde zijn de noord-zuidroutes langs de duinen en de Waddenkust, de strandslagen en op de Hoge Berg. Op die routes is de fiets de baas, langs de strandslagen komen vrij liggende fietspaden.
  • de aantrekkelijke fietsroutes gaan vooral over de landweggetjes op het oude land, met zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. Waar die wegen worden gebruikt als sluiproute komen passeerhavens, in het bos (de Dennen) zijn de noord-zuidverbindingen alleen voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer.

Voor de leefbaarheid en veiligheid wordt in de dorpen de maximum snelheid 30 km/u, de winkelstraten zijn wandelgebied met er omheen fietsparkeerplekken.

Het moet ook aantrekkelijk worden om met de fiets of openbaar vervoer naar het eiland te komen, bijvoorbeeld met een transferium in Den Helder: je laat daar de auto staan, de bagage wordt opgepikt, zelf ga je met de fiets of OV naar de boot, en op je bestemming ligt de bagage klaar.

Verder wil de Fietsersbond een speciale fietsapp met routeinformatie, servicepunten, wetenswaardigheden, klachtenmelding en wie wil doet mee aan een monitoringsprogramma dat het fietsgedrag op Texel inventariseert.

Het toekomstverhaal staat open voor verandering: door voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen, en commentaar van eenieder die wil meedenken over hoe we Texel tot een fantastisch fietseiland maken.

Download hier de complete tekst van de Fietstoekomst Texel.

Wij staan open voor reacties op onze visie.

Je kunt jouw reactie hieronder invullen.

Categorieën